Vatican xuất bản tài liệu Magnum Principium cho phép các hội đồng giám mục điều chỉnh nhiều hơn các bản dịch phụng vụ

  • T2, 11/09/2017 - 12:27
  • admin

Một ấn bản tiếng Latinh-Tiếng Anh của Bộ luật Canon
 
Các hội đồng giám mục sẽ có trách nhiệm chính đối với các bản dịch, với sự chấp thuận của Tòa Thánh
 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất bản tài liệu Magnum Principium cho phép các hội đồng giám mục dieu chinh nhiều hơn việc dịch các bản văn phụng vụ.
 
Cho đến nay, luật Canon điều 838 đã tuyên bố rằng “Sự hướng dẫn về phụng vụ bất khả xâm phụ thuộc hoàn toàn vào thẩm quyền của Giáo Hội nằm trong Tông Tòa và theo quy tắc của luật, giám mục giáo phận.”
 
Đoạn thứ hai nói rằng “Tông Tòa ra lệnh phụng vụ bất khả xâm của Giáo Hội phổ quát, xuất bản những sách phụng vụ và duyệt xét các bản dịch của họ bằng ngôn ngữ bản địa và cảnh giác rằng các quy tắc phụng vụ phải được tuân thủ trung thành ở mọi nơi.”
 
Theo kế hoạch mới, Tông Tòa có nhiệm vụ “xét lại những thích nghi đã được phê chuẩn theo luật lệ của Hội đồng Giám mục, cũng như đảm bảo rằng các quy tắc phụng vụ được quan sát ở khắp mọi nơi một cách trung thành.”
 
Nói cách khác, quyền lực của Giáo triều được giảm từ việc cho phép sửa đổi các bản dịch của các văn bản được các hội đồng giám mục chấp thuận.
 
Tài liệu của Đức Giáo hoàng kêu gọi các hội đồng giám mục chuận bị “một cách trung thành” các sách phụng vụ bằng ngôn ngữ địa phương, và phải được “phỏng theo thích hợp trong các giới hạn đã định nghĩa” và được xuất bản “sau khi được Toà Thánh xác nhận.”
 
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn