Đáp Ca Và Hiệp Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên B

  • T3, 09/01/2018 - 10:14
  • admin1
Thumbnail

Đáp Ca:

 

Hiệp Lễ: