• Thumbnail

  Tại Colombia, Đức Phanxicô ngỏ lời với các giám mục ‎

  “Colombia cần sự cảnh giác ấy, một sự cảnh giác rất thích đáng đối với các hiền huynh giám mục, nhằm nâng đỡ lòng can đảm của nó trong việc thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình và hoà giải dứt khoát, hướng tới việc loại bỏ phương pháp luận bạo lực và vượt thắng các bất bình đ

 • Thumbnail

  Tại Colombia, Đức Phanxicô ngỏ lời với các giám mục ‎

  “Colombia cần sự cảnh giác ấy, một sự cảnh giác rất thích đáng đối với các hiền huynh giám mục, nhằm nâng đỡ lòng can đảm của nó trong việc thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình và hoà giải dứt khoát, hướng tới việc loại bỏ phương pháp luận bạo lực và vượt thắng các bất bình đ

 • Thumbnail

  Tại Colombia, Đức Phanxicô ngỏ lời với các giám mục ‎

  “Colombia cần sự cảnh giác ấy, một sự cảnh giác rất thích đáng đối với các hiền huynh giám mục, nhằm nâng đỡ lòng can đảm của nó trong việc thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình và hoà giải dứt khoát, hướng tới việc loại bỏ phương pháp luận bạo lực và vượt thắng các bất bình đ

 • Thumbnail

  Đặc ân

  “Hạnh phúc thay dân nào được may mắn như vậy! Hạnh phúc thay dân nào được Chúa Trời làm Chúa!” (Tv 144:15).

  Trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20-1-1997, TT Bill Clinton nói:

 • Thumbnail

  Đặc ân

  “Hạnh phúc thay dân nào được may mắn như vậy! Hạnh phúc thay dân nào được Chúa Trời làm Chúa!” (Tv 144:15).

  Trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20-1-1997, TT Bill Clinton nói:

 • Thumbnail

  Đặc ân

  “Hạnh phúc thay dân nào được may mắn như vậy! Hạnh phúc thay dân nào được Chúa Trời làm Chúa!” (Tv 144:15).

  Trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20-1-1997, TT Bill Clinton nói:

 • Thumbnail

  Tôn kính Thánh Giá- Yêu Mẹ Sầu Bi

  Trong Nhà thờ Thánh Mộ tại Giêrusalem có một tảng đá lấy từ Đồi Can-vê, tảng đá này đã được chêm vào để giữ đứng Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô. Bên phải đài tưởng niệm Can-vê có tượng Đức Mẹ Sầu Bi với trái tim bị một lưỡi gươm đâm thâu.

 • Thumbnail

  Tôn kính Thánh Giá- Yêu Mẹ Sầu Bi

  Trong Nhà thờ Thánh Mộ tại Giêrusalem có một tảng đá lấy từ Đồi Can-vê, tảng đá này đã được chêm vào để giữ đứng Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô. Bên phải đài tưởng niệm Can-vê có tượng Đức Mẹ Sầu Bi với trái tim bị một lưỡi gươm đâm thâu.

 • Thumbnail

  Tôn kính Thánh Giá- Yêu Mẹ Sầu Bi

  Trong Nhà thờ Thánh Mộ tại Giêrusalem có một tảng đá lấy từ Đồi Can-vê, tảng đá này đã được chêm vào để giữ đứng Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô. Bên phải đài tưởng niệm Can-vê có tượng Đức Mẹ Sầu Bi với trái tim bị một lưỡi gươm đâm thâu.

 • Thumbnail

  Bệnh hiểm

  Quan lớn mắc phải thứ bệnh rất lạ: miệng- bụng ngày càng phình to ra trong khi đôi tay có chiều hướng ngược lại- càng lúc càng teo ngắn hơn. Quan lớn đã đi nhiều bác sĩ có tiếng trong nước, các bác sĩ khẳng định: không có bệnh gì, lục phủ ngũ tạng đều tốt, rất tốt.