Test video

  • CN, 24/01/2021 - 13:35
  • admin
Loi Chua va Suy Niem CN03TNB

          Mỗi Thánh Lễ - tái hiện hy tế Bàn Thờ Thập giá, sau lời kinh Tiền Tụng, cộng doàn cùng hướng về linh mục chủ tế với tâm tình :

          Chính nhờ Người, với Người và trong Người,

          Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa

          Là Cha toàn năng,

          trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

          Lời tôn vinh thống thiết về Thiên Chúa Ba Ngôi trong Thánh Lễ được tiếp nối với lời nguyện xin :

          "Thầy để lại bình an cho các con,

          Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

          Xin đừng chấp tội chúng con,

          nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa;

          xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an

          và hợp nhất theo thánh ý Chúa.