• Thumbnail

    Đừng bỏ mặc con

    Việc phạm lỗi thật ra đó là câu chuyện muôn thuở của con người, bởi vô nhân thập toàn. Dân gian có nói: “Trong một ông thánh vẫn có một thằng quỷ nho nhỏ và trong thằng quỷ vẫn có một ông thánh nho nhỏ.” Đây quả thực không phải là chuyện nói cho có nhưng sự thật là thế.

  • Thumbnail

    Đừng bỏ mặc con

    Việc phạm lỗi thật ra đó là câu chuyện muôn thuở của con người, bởi vô nhân thập toàn. Dân gian có nói: “Trong một ông thánh vẫn có một thằng quỷ nho nhỏ và trong thằng quỷ vẫn có một ông thánh nho nhỏ.” Đây quả thực không phải là chuyện nói cho có nhưng sự thật là thế.