Đường lòng chờ Chúa

  • T6, 15/12/2017 - 00:28
  • admin

ĐƯỜNG LÒNG CHỜ CHÚA

[Niệm khúc Is 40:3-11; Mc 1:3; Lc 3:4-6; Tv 85:11-14]

 

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa

Và sửa lối cho thẳng để Người đi

Mọi thung lũng, phải lấp đầy cho vừa

Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp xuống

 

Khúc quanh co, phải uốn cho ngay thẳng

Đường lồi lõm, phải san cho phẳng phiu

Mọi người phàm sẽ thấy Chúa tình yêu

Đấng Cứu Độ giải thoát ai khốn khổ

 

Tín nghĩa và Ân tình nay hội ngộ

Hoà bình và Công lý đã giao duyên

Từ đất thấp, cây tín nghĩa mọc lên

Tự trời cao, mắt công lý nhìn xuống

 

Muôn phúc lộc Thiên Chúa sẽ ban tặng

Đất trổ sinh những hoa trái thơm ngon

Trước mặt Chúa có Công lý tiền phong

Để mở lối Ngài xa giá ngự đến

 

Trèo lên cao và mở miệng nói lớn

Cất tiếng lên, đừng sợ hãi, người ơi!

Kìa Ngài đến, Thiên Chúa của mọi người

Ngài quang lâm trong vinh quang, hùng mạnh

 

Ngài uy quyền và Ngài là Đấng Thánh

Như mục tử, Ngài chăn giữ đoàn chiên

Lũ chiên yếu, Ngài vỗ về ủi an

Đám chiên ngoan, Ngài tận tình dẫn dắt

 

Ngài là Đấng bênh Công lý, Sự thật

Con đường nào xứng đáng bước Ngài qua?

Chắc hẳn là Đường yêu thương, thứ tha

Đường phẳng phiu, không kiêu sa, ích kỷ

 

Đường lòng con lâu nay đầy ô uế

Mùa Vọng này xin chấn chỉnh cho ngay

Đường lòng con, xin mở chờ đón Ngài

Dẫu chật hẹp, không đẹp bằng ai hết!

 

Đường lòng con không hận thù, ghen ghét

Chỉ đơn giản như một nốt nhạc trầm

Để làm nền cho giai điệu nổi lên

Giai điệu đó chính là Con Thiên Chúa

 

TRẦM THIÊN THU

 

​+ Suy Tư KHÁT VỌNG KIẾP NGƯỜI:

https://www.youtube.com/watch? v=-_eiEZ9u0kA​

 

† † † † †