Được thương

  • T2, 11/09/2017 - 13:36
  • admin

“Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt” (Dt 12:6)

 

Được thương không phải được chiều

Thương yêu – chiều chuộng, khác nhiều lắm thôi!

Thương yêu mà cứ khen hoài

Chỉ là ảo giác khiến người hóa hư

Tín trung, thẳng thắn, thật thà

Ba nhân đức ấy luôn hòa quyện nhau

Thương là phải sửa trị mau

Chần chừ là hại đời nhau thôi mà

Đòn đau mà vẫn cười khì

Như thế mới là phục thiện, muốn hay

Ăn mà sợ đắng, chua, cay

Chỉ ưa đồ ngọt, có ngày bệnh thêm!

Chúa Giêsu rất từ nhân

Nhưng Ngài thẳng tính, phang liền, nói ngay

Phêrô – môn đệ của Ngài

Ngọt ngào cho hưởng, đắng cay chẳng từ

Ngài rằng: “Quỷ sứ, tránh xa!

Nghĩ suy trần tục hiểm nguy vô cùng!” (*)

Phêrô cảm thấy đau lòng

Thế nhưng phải mắng mới mong nên người

Được thương đâu phải chuyện chơi

Nghĩa là không thể sống đời ung dung

Lạy Thầy chí thánh, chí công

Xin thương giáo dục, con mong nên người!

 

TRẦM THIÊN THU

(*) Mt 16:23 – “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.