Luật của Chúa

  • T2, 11/09/2017 - 11:20
  • admin

09-9-2017 THỨ BẢY TUẦN 22 TN A

Lc 6, 1-5 Thánh Phê-rô Clavert Linh Mục

"Con Người làm chủ cả ngày Sabbat". (Lc 6, 5)  

Khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Các biệt phái cho là các môn đệ Chúa Giê-su vi phạm luật “làm việc gặt hái ngoài đồng áng” trong ngày Sabbat, khi bứt bông lúa mì. Chúa Giê-su chỉ ra cho họ thấy rằng họ đã cắt nghĩa luật, và yêu cầu mọi người thi hành luật, để cho mọi người biết rằng “họ là những người thông hiểu luật và giữ đúng chi ly từng điều luật”. Cách giữ luật ấy làm cho con người ta hiểu là Luật Chúa cũng không khác gì luật ở đời: một là: Luật pháp được lập ra vì lợi ích của một nhóm quyền lực, không vì lợi ích của nhân dân. Hoặc có thể hiểu sai hơn nữa rằng: Thiên Chúa kém nhân từ, lại quá khắt khe, kim chỉ, hay Thiên Chúa luôn là một Đấng Trừng Phạt. Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa đã đến để kiện toàn lề luật: Luât lập ra vì lợi ích phần rỗi đời đời cho con người; Luật giới thiệu cho con người về một Thiên Chúa uy quyền, toàn năng, nhưng đầy lòng “từ bi nhân ái, chậm bất hình và hết sức khoan dung”; Luật pháp Chúa dựng xây một thế giới huynh đệ hiệp nhất trong yêu thương chân thành; người thi hành Luật pháp của Chúa vì kính mến Chúa, chứ không phải vì sợ bị trừng phạt.

Chúng ta cũng đã từng có thái độ luật sĩ biệt phái về việc giữ luật đối với tha nhân. Từ cách dạy con trong nhà, đến cách dạy giáo lý, cách thông tin giao tiếp, làm méo mó đi dung mạo đích thực của Thiên Chúa, và nhất là, làm cho niềm tin của chúng ta mất đi tính tự do, vốn Chúa đã ban cho thật đáng quí.

Lạy Chúa, xin cho chúng con giữ luật vì Tin, Cậy, Mến một Thiên Chúa uy quyền, toàn năng nhưng đầy lòng thương xót, luôn khát khao ban mọi phúc lành cho con cái trần gian. A men.