Chữ chờ

  • T6, 15/12/2017 - 00:29
  • admin

CHỮ CHỜ

 

Tháng ngày gian khổ gieo neo

Sáng nguyện, trưa cầu, tối khấn thiết tha:

“Xin Ngôi Hai đến giúp mau

Vì con đã khổ quá nhiều, Chúa ơi!” (1)

Đêm thâu rồi lại ngày dài

Con luôn thầm nhủ miệt mài chờ mong

Kiên tâm vững chí một lòng

Dẫu mưa gió, dẫu bão dông dọc đời

Thế gian gọi đó là xui

Tả tơi số phận, ngậm ngùi vì “giông” (2)

Nhưng con không thể ngã lòng

Quyết chờ, cứ đợi, vẫn mong Ngôi Lời

Điều gì Chúa đã hứa rồi

Có ngày ứng nghiệm, rạch ròi tiên ngôn

Khoảng CHỜ trải suốt đời con

Xin Ngài ngự đến ban nguồn bình an

 

TRẦM THIÊN THU

Chúa Nhật I Mùa Vọng, 3-12-2017

 

(1) Tv 79:8 – “Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều”.

(2) Giông là “xui xẻo” (hard luck, bad luck). Ví dụ: “bị giông suốt năm” (have a run of hard luck through the year), “bị giông tới cùng” (be dogged by bad luck to the end).