Biến tấu

  • T6, 15/12/2017 - 00:29
  • admin

BIẾN TẤU

[Niệm khúc Mt 7:21, 24-27]

 

Nói rằng “tin Chúa luôn luôn”

Lẽ nào chỉ nói mà “quên” việc làm?

Lâm râm khấn vái miên man

Đền này, đền nọ, thắp đèn, cắm nhang

Bao nhiêu kinh cũng thuộc lòng

Đọc nhanh như gió, đuổi không kịp lời

Nhìn cung cách thật tuyệt vời

Nổi danh nhất xứ mấy ai sánh bằng

Lỡ ai chạm đến chân lông

Chửi thề tắt nến, mắng tung nhang đèn

Miệng chì chiết, rủa môi mềm

Quay ra liếc xéo, không thèm nể ai

Quay vào lại “lạy Chúa Trời!”

Y như biến tấu một bài kinh ca

Chúa Giêsu cảnh báo xưa

Mà nay vẫn đúng, chẳng gì lệch sai

Người khôn thì lại làm hay

Tìm nền đá vững mới xây căn nhà

Dù cho bão táp, mưa sa

Căn nhà vẫn đứng trơ trơ giữa trời

Kẻ ngu thì cũng dại thôi

Trí nông cạn, làm như chơi vậy mà

Gió lên, nước cuốn, mưa sa

Nhà sụp bất ngờ, công cốc, trắng tay

Chúa Giêsu vẫn nói hoài

Giả hình đạo đức là loài quỷ ma

Chỉ ai làm đúng Ý Cha

Nước Trời mới được bước vô đời đời

 

TRẦM THIÊN THU