• Bị khai trừ

    BỊ KHAI TRỪ

    [Niệm khúc Mc 6:1-6 ≈ Mt 13:53-58; Lc 4:16-30]

     

    Về quê mà bị khai trừ

    Người quen ghét bỏ, người nhà chẳng ưa

    Vừa buồn vừa khổ có thừa

    Chúa còn bị vậy từ xa xưa rồi!

  • Bị khai trừ

    BỊ KHAI TRỪ

    [Niệm khúc Mc 6:1-6 ≈ Mt 13:53-58; Lc 4:16-30]

     

    Về quê mà bị khai trừ

    Người quen ghét bỏ, người nhà chẳng ưa

    Vừa buồn vừa khổ có thừa

    Chúa còn bị vậy từ xa xưa rồi!

  • Thumbnail

    Chuỗi đời

    • T6, 15/12/2017 - 00:31
    • Lm. Nguyen Hoang

    † CHUỖI ĐỜI

     

    Chuỗi đời: Đất – Cát – Bụi – Tro

    Dần dần từ to đến nhỏ

    Kiếp người không không, có có

    Mọi thứ có đều hóa không

     

    Chuỗi đời: Nam – Nữ, Hèn – Sang

    Sinh ra hai bàn tay trắng

    Trắng tay khi nằm im lặng

  • Thumbnail

    Chuỗi đời

    • T6, 15/12/2017 - 00:31
    • Lm. Nguyen Hoang

    † CHUỖI ĐỜI

     

    Chuỗi đời: Đất – Cát – Bụi – Tro

    Dần dần từ to đến nhỏ

    Kiếp người không không, có có

    Mọi thứ có đều hóa không

     

    Chuỗi đời: Nam – Nữ, Hèn – Sang

    Sinh ra hai bàn tay trắng

    Trắng tay khi nằm im lặng

  • Thumbnail

    Miên man cõi lặng

    • T6, 15/12/2017 - 00:30
    • Lm. Nguyen Hoang

    MIÊN MAN CÕI LẶNG

     

    Trầm tư cuối Tháng Cầu Hồn

    Đất trời như cũng biết buồn cuối năm

    Cũng hanh hao những nỗi niềm

    Nắng – mưa bất chợt, nhớ – quên điều gì?

    Linh hồn còn nặng sầu bi

    Mơ về Thiên Quốc, mong chờ ân thương

  • Thumbnail
  • Thumbnail

    Chữ chờ

    • T6, 15/12/2017 - 00:29
    • Lm. Nguyen Hoang

    CHỮ CHỜ

     

    Tháng ngày gian khổ gieo neo

    Sáng nguyện, trưa cầu, tối khấn thiết tha:

    “Xin Ngôi Hai đến giúp mau

    Vì con đã khổ quá nhiều, Chúa ơi!” (1)

    Đêm thâu rồi lại ngày dài

    Con luôn thầm nhủ miệt mài chờ mong

  • Thumbnail

    Biến tấu

    • T6, 15/12/2017 - 00:29
    • Lm. Nguyen Hoang

    BIẾN TẤU

    [Niệm khúc Mt 7:21, 24-27]

     

    Nói rằng “tin Chúa luôn luôn”

    Lẽ nào chỉ nói mà “quên” việc làm?

    Lâm râm khấn vái miên man

    Đền này, đền nọ, thắp đèn, cắm nhang

    Bao nhiêu kinh cũng thuộc lòng

  • Thumbnail

    Xin cứu chữa

    • T6, 15/12/2017 - 00:29
    • Lm. Nguyen Hoang

    XIN CỨU CHỮA

    [Ân khúc Mt 9:27-31]

    Chúa Giêsu là ánh sáng chân lý

    Soi những ai còn trong bóng tối tăm

    Khi Ngài đến, người mù thấy rõ ràng